Výsledky návštevníckej ankety Výstavy AUDIO, VIDEO a DOMÁCE KINO Košice 2015

Už je to tu. Máme výsledky. Čo sa Vám najviac páčilo? Čo Vás najviac zaujalo na výstave Audio, Video a Domáce Kino Košice 2015?

vysledky ankety

Najlepší zvuk

V kategórii Najlepší zvuk zvíťazil najväčší vystavovateľ a zároveň hlavný partner výstavy Bis Audio, s celkovým počtom hlasov 133. Na druhom mieste sa umiestnili dvaja slovenskí vystavovatelia a zároveň výrobcovia, ktorí boli v jednej miestnosti, Canor a Stark s celkovým počtom hlasov 49. Na peknom treťom mieste sa umiestnil vystavovateľ IBD Slovakia, s počtom hlasov 35, so svojimi reproduktormy z bridlice.

Sumarizácia Kategória Najlepší zvuk:

1. miesto: Bis Audio
2. miesto: Canor a Stark
3. miesto: IBD Slovakia

Najlepší obraz

V kategórii Najlepší obraz s úplným prehľadom zvíťazilo Bis Audio, so svojim „domácim kinom“ na obrovskom plátne, s perfektným obrazom a ešte lepším zvukom s počtom hlasov 281. Iné miesta v tejto kategórii nie sú, keďže ostatní vystavovatelia sa orientovali prevažne na zvuk.

Najlepšia prezentácia

V kategórii Najlepšia prezentácia zvíťazil opäť vystavovateľ Bis Audio s celkovým počtom hlasov 139. Na druhom mieste sa umiestnil vystavovateľ Canor so Starkom s počtom hlasov 29 a na treťom mieste sa umiestnil vystavovateľ IBD Slovakia s 20 hlasmi.

Sumarizácia Kategória Najlepšia prezentácia:

1. miesto: Bis Audio
2. miesto: Canor a Stark
3. miesto: IBD Slovakia

Ako každý rok, najsilnejšia je vždy kategória Najlepší zvuk, kde môžu návštevníci najviac porovnávať a hodnotiť. Ďakujeme za každý hlas.

bis audio 1  canor  ibd slovakia

 

Víťazom ale samozrejme aj všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za skvelé prezentácie ich produktov a značiek. Všetkým návštevníkom, ktorí prišli na Výstavu audio, video a domáce kino Košice 2015 a riadne vyplnili Anketu na vstupenkách tiež veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na budúci rok AUDIO, VIDEO a DOMÁCE KINO Košice 2016.

Tiež vás môže zaujímať