PMR MK II: Pasívny Multivokálny Rezonátor

Rezonátor PMR MK II počas reprodukcie hudby, umožňuje zaznieť tónom na Harmonických frekvenciách v posluchovej miestnosti. Jemne sa pripája do prúdu hudby a vytvára špecificky ladené prostredie. Intenzita týchto tónov závisí na vibračnej charakteristike rezonátora a nie je priamo počuteľná. Reakcia je na alikvotnej časti spektra tohto materiálu, je závislá na tvare a rozmeroch rezonátora.

​​Nový PMR , v druhej verzii MKII , (ako aj ďalšie produkty HighEnd Novum) je oscilačný systém, vyznačujúci sa tým, že vlastnosti materiálu jeho tvarom a rozmermi sú prispôsobené špeciálne pre produkciu s vyšším počtom Harmonických frekvencií. Tieto (párne) harmonické frekvencie sú vnímané človekom, ako príjemné a harmonické tóny. Pri hudobnej produkcii, sú naopak nepríjemne znejúce Neharmonické rezonancie produkované chybami prenosu a miestnosti sú PMR absorbované a potlačené.

​Odozva PMR MK II a jeho vplyv na konečný stav reprodukovaného signálu v posluchovej miestnosti, pôsobí ako akustická úprava a zvuková korekcia priestoru. Skutočne vysokú mieru vplyvu na výsledný zvuk, vďaka jeho účinnosti a intenzite je ťažké dosiahnuť iným spôsobom. Rezonančný princíp kovových rezonátorov, oproti systémom absorbčným (textílie, molitany , minerálne, alebo sklenno vláknité dosky, Helmholtzové reobnátory, kmitacie panely) absorbuje módy a parazitné frekvencie , ale Neabsorbuje dynamiku. Čiže miestnosť nie je možné pretlmiť a dostať do stavu blízko „mŕtvej komory“ , s obmedzenou frekvenčnou krivkou a stratou dynamiky . Ideálnym riešením je spojenie oboch absorpčných systémov.

Výroba a Technológia PMR MK II

Ručná práca s Know How odlievania zvonov starých majstrov do pieskových foriem.
Materiál: BRONZ. Ručne brúsený , leštený a naladený na matematicky definovanú rezonančú odozvu. Tvar PMR je exaktne odvodený, tzv. Metódou konečných prvkov (Methode Finite Elemente) – vysoko komplexnej počítačovej simulácie výpočtu, ktorý umožňuje vibračné správanie PMR predvídať do najmenšieho detailu. Rezonátory HighEnd Novum, NIE sú založené na Woodoo, placebo efekte, ani žiadnych psychoakustických trikoch !! Rezonátory využívajú dané a známe fyzikálne vlastnosti materiálov a šírenia akustických vľn v priestore a materiáloch .

Rezonator PMR MK II

Rezonator PMR MK II

PMR MK II, spôsobuje v posluchovom priestore čistenie od parazitných rezonancií a potlačenie nežiadúcich dozvukov. Zaostrenie a vykreslenie obálky s upresnením pozície vokálov a nástrojov v 3D posluchovom poli. Jednotlivé nástroje sa od seba pooddeľujú a „nevpíjajú“ sa do seba a scéna sa zobrazí s magickou presnosťou. Zlepšenie čitateľnosti nástrojov a textúry v celom frekvenčnom spektre a „objavenie“ sa dotiaľ skrytých detailov. Významný vplyv v basovom pásme, zmenšením podunievania, „huhňania“. Reálnejšie a čistejšie znenie jednotlivých strún, či tónov nástrojov . Úder na nástroj (impuls) je rýchlejší a dramatickejší. Pocitovo mierne klesne objem basovej zložky, daný skrátením nežiadúcich dozvukov a záznejov. Pôsobivé je využitie dynamického rozsahu nahrávky pri tichom posluchu, aj pri zvýšení hlasitosti bez násobenia agresivity , pocitu obťažovania a únavy . V kompletnej troj kombinácii PMR rezonátorov ( PMR MK II, Initium a MKT ) sa dosahuje maximálnej účinnosti vplyvu. Intenzita akustickej úpravy tu dosahuje inak ťažko dostupnú úroveň. (Testované )

Rozmery cca : 40 cm s trojnožkou, priemer 36 cm, celková hľbka trojnožky 24 cm
Hmotnosť cca : 7 kg
Cena 1690,- Eur

Budete môcť vidieť a otestovať si to na vlastné uši na Výstave audio, video a domáce kino v Košiciach, 12.apríla, v hoteli DoubleTree by Hilton Košice, vystavovateľ Platan!

Tiež vás môže zaujímať