HIGH END Slovakia žije!

Krajský súd v Bratislave zamieta uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.1.2014, tz že môžeme používať slovné spojenie HIGH END, a tým aj názov výstavy HIGH END Slovakia. To, že nám svojim rozhodnotím Okresný súd Bratislava I znemožnil používať slovné spojenie HIGH END, nám samozrejme spôsobilo veľkú škodu, či  hmotnú ale aj nehmotnú. V tom čase sme vrcholili s prípravami výstavy HIGH END Košice, ktorú sme museli veľmi rýchlo premenovať, a to nehovoríme o produkčných a marketingových nákladoch. Určite budeme zvažovať právne kroky a žiadať si náhradu škody od navrhovateľa!

high end slovakia

high end slovakia

Tiež vás môže zaujímať